Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου βιώνουν κάθε χρόνο μία δύσκολη χρονιά καθώς είναι επικεντρωμένοι στην εισαγωγή τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στον αγώνα τους αυτόν αρκετοί μαθητές κατακλύζονται από υπερβολικό άγχος, αγωνία, ψυχική ένταση και κόπωση. Στην προσπάθεια μας ως σχολείο να τους βοηθήσουμε οργανώσαμε την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα συναντήσεις των μαθητών μας -και των τεσσάρων τμημάτων της Γ΄-  με ειδικούς ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς, με τους οποίους συζητούσαν και  πραγματοποιούσαν δράσεις υπό την καθοδήγηση τους. Οι δράσεις αυτές είχαν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες που συνδέονται με την διαχείριση του άγχους που προκαλείται από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αρκετοί μαθητές ανέφεραν ότι βοηθήθηκαν σημαντικά καθώς οι συνεδρίες αυτές ήταν πολύ ευχάριστες και εποικοδομητικές όσον αφορά την ψυχολογική τους αποφόρτιση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους.