Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκό έτος 2024-25 (διάφορες διευθύνσεις)

ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ

ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διεύθυνση Λέσβου

Διεύθυνση Α’ Αθήνας

Διεύθυνση Λάρισας

Συντάκτης admin, πριν από

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης & Πρακτικών Δοκιμασιών (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. για το έτος 2024 (οδηγίες από διάφορες διευθύνσεις)

Διεύθυνση Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Δ.Ε. Καβάλλας

Διεύθυνση Δ.Ε. Ιωαννίνων

Διεύθυνση Δ.Ε. Μαγνησίας

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας

Συντάκτης admin, πριν από

Δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Σας ενημερώνουμε για το από 30-4-2024 δελτίο τύπου, όπου αναφέρονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Δελτίο τύπου για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συντάκτης admin, πριν από

Yγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Συντάκτης admin, πριν από