ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2023-2024

Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΛΟΥΛΟΥΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
3π.ΤΣΟΥΡΔΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
4ΔΡΥΜΟΥΣΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5ΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
6ΠΕΤΡΑΚΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
7ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8ΣΚΑΜΑΓΚΗΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
9ΖΑΧΑΡΙΑΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
10ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΝΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
11ΓΕΩΡΓΙΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
12ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣΦΩΤΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
13ΧΡΙΣΤΟΦΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
14ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣΛΕΥΤΕΡΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
15ΣΑΒΒΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
16ΠΛΑΚΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
17ΧΑΡΤΕΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΗΜΙΚΟΣ
18ΓΙΑΡΙΚΑΑΘΗΝΑΒΙΟΛΟΓΟΣ
19ΖΑΧΑΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20ΚΟΚΟΛΗΜΑΡΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21ΚΙΑΚΟΥΑΝΤΩΝΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22ΜΠΙΖΙΟΥΡΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
24ΚΑΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25ΣΚΟΥΠΡΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘ.ΠΡΩΣ
Συντάκτης admin, πριν από