Α/ΑΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΛΟΥΛΟΥΔΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ
3π.ΤΣΟΥΡΔΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΘΕΟΛΟΓΟΣ
4ΔΡΥΜΟΥΣΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
5ΝΤΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
6ΠΕΤΡΑΚΗΜΑΡΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
7ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
8ΣΚΑΜΑΓΚΗΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
9ΖΑΧΑΡΙΑΣΟΦΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
10ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΝΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
11ΓΕΩΡΓΙΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
12ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣΦΩΤΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
13ΧΡΙΣΤΟΦΗΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
14ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΣΛΕΥΤΕΡΗΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
15ΣΑΒΒΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
16ΠΛΑΚΙΩΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΦΥΣΙΚΟΣ
17ΧΑΡΤΕΡΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΧΗΜΙΚΟΣ
18ΓΙΑΡΙΚΑΑΘΗΝΑΒΙΟΛΟΓΟΣ
19ΖΑΧΑΡΗΑΓΓΕΛΙΚΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20ΚΟΚΟΛΗΜΑΡΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21ΚΙΑΚΟΥΑΝΤΩΝΙΑΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22ΜΠΙΖΙΟΥΡΗΣΣΤΕΡΓΙΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΑΡΙΑΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
24ΚΑΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25ΣΚΟΥΠΡΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘ.ΠΡΩΣ