Ενημέρωση για τις δύο εγκυκλίους σχετικά με α) με τις απουσίες μαθητών τριών λόγω COVID-19 για το σχολικό έτος 2023-2024, β) τη λήψη μέτρων προστασίας για τη μείωση μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού.