Ακολουθεί η προκήρυξη για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στις 23/2/24.