Στα πλαίσια του μαθητικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 4-7 Απριλίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη, όπου και η Β’ τάξη του Σχολείου μας θα συμμετέχει εκπροσωπώντας την Δωδεκάνησο με την παρουσίαση εργασίας σχετική με την Περιβαλλοντική Ανάπτυξη της Παλαιάς Πόλης, πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2024 επίσκεψη/ξενάγηση στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, καθώς και συνάντηση με τον Αντιδήμρχο Μεσαιωνικής Πόλης, Μνημείων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ.Βάιο Καλοπίτα, καθώς και άλλους κρατικούς φορείς με στόχο:

1. τη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά ιστορικά και μνημειακά κατάλοιπα,

2. την σημασία των καταλοίπων αυτών, ως ζώντων μνημείων, στην καθημερινή ζωή του νησιού,

3. τους νόμους που διέπουν την προστασία τους, την ύπαρξη προβλημάτων που απορρέουν από την κατοίκηση και την εμπορευματοποίηση της Παλαιάς Πόλης, και τέλος

4. τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που προτείνει η παρούσα δημοτική αρχή με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του χώρου προς όφελος τόσο των κατοίκων όσο και των μνημείων.

Στη συνάντηση οι μαθητές δυναμικά έθεσαν ερωτήσεις απ’ ευθείας στον αντιδήμαρχο καθώς και τους υπόλοιπος εκπροσώπους φορέων και οργανισμών με αποτέλεσμα να διεξαχθεί ένας γόνιμος διάλογος πάνω στα προς συζήτηση θέματα.

Κατηγορίες: Δράσεις