Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας:

Με καταιγισμό ιδεών ζητήθηκε από τους μαθητές να εκφράσουν αυθόρμηταλέξεις που τους έρχονται στη σκέψη βλέποντας την έννοια του σχολικού εκφοβισμού .

Με αφορμή την ταινία «Το Καναρινί Ποδήλατο»,που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας παρουσία και των καθηγητών/τριών, σε διαδικτυακή συνάντηση στο webex, χωρίστηκαν σε δύο διαδικτυακές αίθουσες των Συμβούλων Σχολικής Ζωής και επεξεργάστηκαν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με την ταινία. Πραγματοποιήθηκε δημιουργική συζήτηση και αναστοχασμός σχετικά με τα συναισθήματα που βίωσαν. Επιπλέον  αναδείχθηκαν οι έννοιες του εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά του παιδιού που γίνεται στόχος εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά αυτού που ασκεί τον εκφοβισμό ή της ομάδας που ασκεί τον εκφοβισμό, ο ρόλος των παρατηρητών,τα συναισθήματα του παιδιού που εκφοβίζεται ,οι μορφές στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί ο εκφοβισμός. Τέλος συνειδητοποίησαν το σημαντικό ρόλο όσων αντιλαμβάνονται ένα περιστατικό εκφοβισμού να εκτυλίσσεται και την ανάγκη δράσης. Ειδικότερα διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών/τριών σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το παιδί θύμα και τι μπορούν να κάνουν οι παρατηρητές.

Ζητήθηκε από τα παιδιά να προτείνουν τη δική τους συνέχεια στο τέλος της ιστορίας και να αποτυπώσουν τη δική τους προοπτική προσέγγιση στην εξέλιξη της σε μεταγνωστικό επίπεδο.

Επίσης ζητήθηκε να ζωγραφίσουν κάτι ή να αποτυπώσουν το δικό τους μήνυμα για το Bullying.

Τα παιδιά εξέφρασαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και αποτύπωσαν δημιουργικά με εγγράμματα τεχνήματα το δικό τους μήνυμα για το Σχολικό Εκφοβισμό-Bullying.

                          

 

Κατηγορίες: Δράσεις