Στο πλαίσιο της σχολικής δράσης για την έμφυλη βία έγινε η αποδόμηση των έμφυλων στερεότυπων και προκαταλήψεων και κατέστη δυνατή η ουσιαστικότερη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών με βασικούς πυλώνες την αποδοχή της διαφορετικότητας του άλλου και τον σεβασμό της ανθρώπινης αξίας.

Οι εκπαιδευτικοί:

Δικησσίδη Μοσχούλα

Καμμά Σοφία

Κατηρτζίδου Ευγενία

Κατηγορίες: Δράσεις